پیچ اینستاگرام نوین فوم
کليک کنيد

آرشیو برای اردیبهشت, ۱۴۰۰

کاردرمانی کودک

آشنایی با کاردرمانی کودک و حرکات توانبخشی

در این نوشته به معرفی و توضیحی مختصر درباره مراکز کاردرمانی کودک می پردازیم. سال های ابتدایی زندگی کودکان، مهمترین زمان برای رشد ذهنی و جسمی کودک می باشد، اما ممکن است همه ی کودکان رشد کامل را کسب نکنند.

ادامه مطلب